Movement Of Typeface

SequenceMovement Of Typeface :

จากตัวอักษรที่เรียงปกติ หรือ งานโมชั่นมักจะเห็นการใช้ตัวอักษรมาเรียง หรือเลือกที่จะใช้คำ โดยในยุคนี้มักคำนึงถึงความเรียบเป็นหลักจึงมักเห็นอะไรน้อยๆเราเลยตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าถ้าตัวอักษร (character) มากจะเป็นไปได้ไหมที่ยังดูเรียบอยู่หรือไม่  และเราได้ทดลองดู โดยนำความชอบบางส่วนคือ texture ของเนื้อผ้าซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเราในหลายๆงาน แล้วจึงออกแบบดูแล้วปริ้นเอ้าท์ ออกมาก็เห็นว่า ตัวอักษรมากมายก็เรียบร้อยได้และยังมี มิติมากขึ้นด้วย เลยใส่มุมกล้องเพิ่มเข้าไป ขยับ crop และ จัดเรียงจนได้รูปแบบที่คล้ายๆ เปลือกโลกขยับ แตกๆ และ zoom เข้าไป เพื่อให้เหมือนเรากำลังเคลื่ิอนกล้องหมุนเข้าไปหา ตัวอักษร.

งานชิ้นนี้อาจทำเป็นลายเสื้อ หรือ ลวดลายของงานผมต่อไป ถือเป็นการทดลองเล็ก ๆ แต่ขยายต่อไปเป็น อะไรได้อีก

Advertisements

2 Responses to “Movement Of Typeface”

  1. miss334 Says:

    หลงไหลในเท็กเจอร์ของผ้าเช่นกัน

  2. Vanillarain Says:

    ถ้าเป็นลายเสื้อก็สวยดีนะ (:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: