Archive for the ‘Posters’ Category

Poster Design : Noise of Constellation

10/26/2009

POSTER3.3

Concept : การรับรู้
จากเรื่องราวของ อวกาศ จักรวาล ตามเนื้องานผมเลยมาตีความว่าเหล่าดวงดาวเปรียบเหมือนศิลปิน มากมายและกระจัดกระจายกัน
ผมได้ความคิดมาจากการสังเกตุว่า ดวงดาวต่างๆ ไม่ได้เป็นรูปร่างซะทีเดียวเพียงแต่ว่าเราต่างหากเป็นคนลากเส้นเหล่านั้นเชื่อมกันจนเป็นรูป ซึ่งการลากเส้นต่อจุดนั้นก็คล้ายกับลักษณะ ของการสัมผัสตัวอักษรของคนตาบอดคือ”อักษรเบล” ที่เป็นการคลำๆและคำๆนี้อ่านว่า “NOISE” ถ้าคุณไม่เข้ามาสัมผัสเพลงในงานก็ไม่มีทางรู้ว่า Noise ที่เจ๋งๆ นั้นเป็นแบบไหน

คือเป็นอักษรเบล ด้วยและยังไม่ทิ้งลักษณะของงานคือ อวกาศไปซะทีเดียว

ส่วนวัสดุที่ใช้คือ เฟรมผ้าใบ ให้รายละเอียดแต่ ตึงตลอดไม่มียับ เข็มหมุดวัสดุสะท้อนแสง แทนค่าแสงแวววาว ของดาวและยังเจาะรูเล็กทั่วเฟรม เพื่อให้แสงผ่าน โดยไม่พึ่งคอมเลย ในขั้นตอนทำ นี่คือวิธีทำงานฝีมือในรูปแบบของผม อีกชิ้นหนึ่ง.

Advertisements

New Full Album Soon!!!!!!!

09/30/2009

flyer

Poster Design : ECHO GASM (Music Performance)

09/03/2009

Poster-echo-gasm “echo gasm flyer”

ECHO GASM

งานดนตรีแนว Rock / Shugazer / Electronic / Psychedelic

ด้วยคอนเซ็ป ของงานเป็น รูปแบบของห้องเก็บเสียง หมายถึง การเก็บกักของงาน ของกลุ่มคนเล็กๆที่สนใจดนตรีแนวเดียวกัน และเมื่อมีงาน concert พวกเค้าเหล่านั้น ก็จะระบายออก ซึ่งมัน แน่นขนัด และฟังดูอึดอัด เราจึงได้ลองใช้ รูปแบบของห้อง นำมา ซ้อนกัน และใช้ ลูกเล่น แบบ”ตัด ปะ ติด” ทำให้ได้อารมณ์ของการสั่นเล็กๆ และ มีริ้ว ของรอยตัดที่ดูเหมือน การเคลื่อนที่ ของอากาศ หรือเสียง งานนี้ ถือเป็นงาน style collage ที่เราถนัด

Poster Design

07/18/2009

poster

งานออกแบบ โปสเตอร์ ซึ่งอันนี้ทำไว้เล่นๆ และได้ลองวาง text ในมุมใหม่ อีกหลายอัน อันนี้เป็นแค่ชิ้นตัวอย่าง ที่ผมชอบการวาง