Archive for the ‘Typography’ Category

Poster Design : Noise of Constellation

10/26/2009

POSTER3.3

Concept : การรับรู้
จากเรื่องราวของ อวกาศ จักรวาล ตามเนื้องานผมเลยมาตีความว่าเหล่าดวงดาวเปรียบเหมือนศิลปิน มากมายและกระจัดกระจายกัน
ผมได้ความคิดมาจากการสังเกตุว่า ดวงดาวต่างๆ ไม่ได้เป็นรูปร่างซะทีเดียวเพียงแต่ว่าเราต่างหากเป็นคนลากเส้นเหล่านั้นเชื่อมกันจนเป็นรูป ซึ่งการลากเส้นต่อจุดนั้นก็คล้ายกับลักษณะ ของการสัมผัสตัวอักษรของคนตาบอดคือ”อักษรเบล” ที่เป็นการคลำๆและคำๆนี้อ่านว่า “NOISE” ถ้าคุณไม่เข้ามาสัมผัสเพลงในงานก็ไม่มีทางรู้ว่า Noise ที่เจ๋งๆ นั้นเป็นแบบไหน

คือเป็นอักษรเบล ด้วยและยังไม่ทิ้งลักษณะของงานคือ อวกาศไปซะทีเดียว

ส่วนวัสดุที่ใช้คือ เฟรมผ้าใบ ให้รายละเอียดแต่ ตึงตลอดไม่มียับ เข็มหมุดวัสดุสะท้อนแสง แทนค่าแสงแวววาว ของดาวและยังเจาะรูเล็กทั่วเฟรม เพื่อให้แสงผ่าน โดยไม่พึ่งคอมเลย ในขั้นตอนทำ นี่คือวิธีทำงานฝีมือในรูปแบบของผม อีกชิ้นหนึ่ง.

Advertisements

Movement Of Typeface

09/10/2009

SequenceMovement Of Typeface :

จากตัวอักษรที่เรียงปกติ หรือ งานโมชั่นมักจะเห็นการใช้ตัวอักษรมาเรียง หรือเลือกที่จะใช้คำ โดยในยุคนี้มักคำนึงถึงความเรียบเป็นหลักจึงมักเห็นอะไรน้อยๆเราเลยตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าถ้าตัวอักษร (character) มากจะเป็นไปได้ไหมที่ยังดูเรียบอยู่หรือไม่  และเราได้ทดลองดู โดยนำความชอบบางส่วนคือ texture ของเนื้อผ้าซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเราในหลายๆงาน แล้วจึงออกแบบดูแล้วปริ้นเอ้าท์ ออกมาก็เห็นว่า ตัวอักษรมากมายก็เรียบร้อยได้และยังมี มิติมากขึ้นด้วย เลยใส่มุมกล้องเพิ่มเข้าไป ขยับ crop และ จัดเรียงจนได้รูปแบบที่คล้ายๆ เปลือกโลกขยับ แตกๆ และ zoom เข้าไป เพื่อให้เหมือนเรากำลังเคลื่ิอนกล้องหมุนเข้าไปหา ตัวอักษร.

งานชิ้นนี้อาจทำเป็นลายเสื้อ หรือ ลวดลายของงานผมต่อไป ถือเป็นการทดลองเล็ก ๆ แต่ขยายต่อไปเป็น อะไรได้อีก

โครงการณ์หลวงที่ ๑ “ฝาง” : Typeface design

07/19/2009

THAI-FONT-1

ทำงานกับ k kelvin studio

ความต้องการและโจทย์ คือ วัสดุ และ freeform สุดๆ แต่ต้องเป็นของในบริเวณ โรงงานฝาง รูปร่างจึงเป็น ยึกยักหน่อยๆ

All releases are released under a Creative Commons License

Creative Commons License

Typeface from “Leaf”

07/18/2009

typeface-leaf

งานทดลองออกแบบ ตัวอักษร ผมได้แรงบัลดารใจมาจาก ใบไม้ โดยการตัด การพับ การประสาน ของตัวใบไม้ ซึ่งมากมายนักจนเกิดรูปทรงใหม่ๆ จนน่าสนใจที่จะหยิบมาทำ เป็นตัวอักษรหรืองานทดลองชนิดอื่นๆ

All releases are released under a Creative Commons License

Creative Commons License